Публикации

Система качественного и эффективного управления процессами в компании. LEAN TQM Kaizen 5S TPM JIT

 

Хотите оптимизировать затраты? Оптимизируйте бизнес-процессы!

«Основной запрос бизнеса сегодня - повышение эффективности ключевых бизнес-процессов.

Почему?

Основные причины развития процессного подхода в управлении:

1. Фактически реальная работа делается на основании горизонтальных процессов, независимо от того, как структурирована организация;
2. Компании все больше фокусируются на своих клиентах, а формирование ценности для них рассматривается как потоковое действие – ПРОЦЕСС;
3. Расширение применения компаниями Европейской Модели Делового Совершенствования Организации, в которой большое значение имеет критерий 5 «ПРОЦЕССЫ».

Поэтому, .......»

читать полностью >>>

 

Цікаві аспекти з історії розвитку теорії та практики управління - І частина

«Теорія управління являє собою самостійну дисципліну, пов'язану з соціологією та економікою, біологією та психологією у широкому спектрі.
Управління в тій формі, в якій ми його сьогодні уявляємо, є результатом тривалого процесу, розпочатого в той момент, коли людина відчула в собі бажання співпраці з іншими людьми....»

читать полностью >>>

 

Цікаві аспекти з історії розвитку теорії та практики управління - ІІ частина

«З появою теорії людських відносин інженер поступився місцем психологу та соціологу, і з'явилася зацікавленість у таких нових аспектах, як мотивація, лідерство, комунікація або динаміка груп. ...»

читать полностью >>>

 

Большая игра в бизнес

Большинство людей считают бизнес скучным занятием. Они слышать не желают о прибылях и финансовом движении. И уж, конечно, им совершенно не хочется трудиться ради чьей-то прибыли. Да, они хотят иметь надежную работу и, помимо этого, предпочитают больше ни во что не вникать. Из всего слышанного о бизнесе, они чаще всего делают такой вывод...

читать полностью >>>

 

Предприниматель. Взгляд в прошлое и будущее

Всемирный социальный эксперимент здесь убедительно показал, что, подавляя беспокойный дух частного предпринимательства, резали курицу, несущую золотые яйца. Характерно при этом, что "курицу" совсем зарезать так и не удалось, и она продолжала нести яйца, но в амбарах теневой экономики.
На мой взгляд такой поворот событий объясняется...

читать полностью >>>

 

Еволюцiя принципiв ефективного управлiння органiзацiю на основi якостi

Перший принцип TQM – орієнтація на замовника
Організації залежать від своїх замовників та інших зацікавлених сторін і тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби зацікавлених сторін, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
Другий принцип TQM - лідерство...

читать полностью >>>

 

Креативнiть та стандартизацiя для конкурентоспроможностi органiзацiї (І)

Будь-який бізнес може розраховувати на успіх лише за умов, що створений продукт (товар або послуга) знайде свого споживача. Саме тому ще на стадії формування бізнес-ідеї щодо напрямків діяльності компанії необхідно уявити собі того покупця / споживача, на якого розрахований запланований продукт...

читать полностью >>>

 

Вигоди для організації від впровадження системного менеджменту

Відповідно до ринкових тенденцій, успішними вважаються не ті організації, які просто виробляють продукцію у відповідності до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, сприяють успіху постачальників та партнерів, допомагають у розв'язанні проблем суспільства і досягають при цьому довготривалих високих фінансових результатів...

читать полностью >>>

 

Креативність та стандартизація як основа конкурентоспроможності організації (ІІ)

Уявляючі споживача - треба пам'ятати що, по-перше, споживачі не купують товари та послуги, вони купують задоволення, яке у них виникає (або не виникає!) під час використання цих товарів та послуг. Задоволення від того, що куплений продукт вирішив ту чи іншу його проблему. І по-друге, дуже часто споживач шукає на ринку не якийсь конкретний продукт, він шукає рішення своєї конкретної проблеми, яке можуть забезпечити йому різні продукти...

читать полностью >>>

 

Роль стандартизації та статистичних методів у конкурентоспроможній організації

У загальній структурі економіки країни підприємство є її складової одиницею. Кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною продукцією, намагається досягти переваги над іншими підприємствами. Можливості підприємства у досягненні такої переваги визначаються таким поняттям як конкурентоспроможність...

читать полностью >>>