Публикации

КРЕАТИВНІСТЬ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

У ринковій економіці виробник і споживач самі знаходять себе на ринку.
Мотивація їхньої діяльності ґрунтується на фінансовому виграші і максимізації споживчого ефекту.
При цьому споживач має вибір між найкращими товарами різних виробників.
І він, як головна фігура, вибирає найбільш кращі властивості...

Продовження теми щодо забезпечення успішної роботи підприємства в конкурентному середовищі
Початок теми у № 26 [4] 2006 року

Олексій Цициліано, Генеральний директор ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр  проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ); Кандидат фізико-математичних наук; Головний аудитор систем управління якістю УкрСЕПРО; Міжнародний асесор Моделі ділової досконалості EFQM; Автор навчально-методичного посібника: «Статистичні методи забезпечення якості продукції»

Галина Зіміна, Президент та консультант-тренер Школи Адміністративного Управління (ШАУЗ); Старший викладач кафедри оцінки відповідності, стандартизації та управління якістю Інституту підготовки фахівців ДП УкрНДНЦ; Аспірант ДП УкрНДНЦ; Автор навчально- практичного посібника «Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000:2000, у схемах» (Візуалізація тексту стандартів ДСТУ ISO 9000, 9001 та 9004) 

Будь який бізнес може розраховувати на успіх тільки тоді, коли створений ним продукт (товар або послуга) знайде свого споживача. І тому, ще на стадії формування бізнес-ідеї щодо напрямків діяльності компанії, необхідно уявити собі того покупця/споживача, на якого розрахований запланований продукт. Уявляючі споживача - треба пам’ятати що, по-перше, споживачі не купують товари та послуги [8], вони купують задоволення, яке у них виникає (або не виникає!) під час використання цих товарів та послуг. Задоволення від того, що куплений продукт вирішив ту чи іншу його проблему. І по-друге, дуже часто споживач шукає на ринку не якийсь конкретний продукт, він шукає рішення своєї конкретної проблеми, яке можуть забезпечити йому різні продукти. Тобто, потреби споживача, що визначаються як суб’єктивне відчуття нестачі чогось суттєвого і необхідного (ієрархічна класифікація потреб на рис. 1), викликають бажання бути задоволеними. Ці бажання мотивують його до дій щодо пошуку того, що може задовольнити конкретну потребу або декілька взаємопов’язаних потреб (а іноді - декілька абсолютно протилежних потреб і тоді вже потреби конкурують між собою).

Підкріплене купівельною спроможністю мотивоване бажання споживача створює в ринковому середовищі попит на відповідний продукт (на цьому етапі економічного відтворення конкуренція відбувається вже між продуктами та компаніями, що їх виробляють, за можливість бути обраним споживачем). Взаємовідносини виробників та споживачів представлені на рис. 2, 3, 4.

Аналіз та розуміння потреб своїх цільових споживачів набуває все більшої важливості для компаній. На ринкових сегментах багатьох товарів вже склалася така ситуація, що тільки кращі із кращих здатні привернути увагу споживачів. Тому, вплив на рівень та характер попиту – головне завдання організації (рис. 5).

Більш приваблива пропозиція від виробника та, в якій споживач бачить (чує або відчуває) можливість задовольнити декілька (або навіть – комплекс) своїх потреб. Тобто, у виробника більше шансів бути обраним, коли властивості виробленої ним продукції зорієнтовані на задоволення у споживача цілої низки потреб ієрархічної піраміди.
Вже недостатньо просто задовольняти усвідомлені потреби (рис. 6), компанія повинна прагнути здивувати споживачів.

Споживач добре запам’ятає компанію тільки у двох випадках: коли вона виробляє товари або послуги дуже низької якості (здоровий глузд та юмор споживача це вже не сприймає!), а також, коли вироблені товари та надані послуги настільки гарні, що примушують покупця/клієнта застигнути (у захваті!)  на місці.
Здатність швидко діяти і розвиватися, задовольняючи постійно зростаючі потреби споживачів, є показником конкурентноздатної, компетентної організації. Але постійне утримання  лідерських позицій в ринковому середовищі можливе тільки на умовах постійних (безперервних) інновацій, які дають можливість постійного перевищення очікувань споживачів (рис. 7).

Повний текст статті Ви можете прочитати:
- «Оконные технологии», № 27 [1]  2007,
Научно-технический журнал Ассоциации «Украинских Производителей Светопрозрачных Конструкций»

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про захист прав споживачів».- від 12.05.91 №1024-12.
2. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.
3. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.
4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
5. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизації. Основні положення.
6. О. Д. Ціціліано. Статистичні методи забезпечення якості продукції.- Київ.- ДП «УкрНДНЦ».- 2005.- 46 с.
7. Г. К. Зіміна. Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000-2000 (у схемах).- Київ.- вид-во «ШАУЗ».- 2003.- 255с.
8. О. Д. Ціціліано, Г. К. Зіміна. Роль стандартизації та статистичних методів у конкурентоспроможності організації // Оконные технологии.- 2006.-№26 [4].-с. 105-111.
9. В. В. Осієвська. Основи стандартизації, метрології та управління якістю.- Київ.- Київ. нац. торг.-екон. ун-т.- 2002.- 119с.
10. Я. Юзьків, В. Тетера. Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг // Стандартизація, сертифікація, якість.– 2006.-№5.-с. 16-20.
11. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.-Дело.- 1999.- 800с.
12. Джеймс Харрингтон. Пять столпов совершенства организации// Деловое совершенство.- 2004.-№4